Vad betyder ”inverkar menligt”?

Saker du gör när du kör som tar blick och tanke från trafiken och har en negativ inverkan (alltså menlig) på körningen. Det innebär att körningen blir trafikfarlig. Det gäller även om det bara rör sig om någon enstaka sekund.