Fordonsstatistik april 2016

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp

FordonstypFordon i trafikAvställda
Personbil

4 773 850

1 229 961

Lastbil

 615 594

 246 280

Buss

14 798

5 206

Släpvagn

 1 099 826

291 183

Moped 90 388 194 174
Motorcykel  302 424 257 706
Traktor 326 816 130 726
Motorredskap 14 224 2 765
Snöskoter 53 387 9 280
Terränghjuling 39 251 7 181
Terrängskoter 178 224 155 264
Terrängsläp  52  11
Terrängvagn 9 783 3 443
Summa

7 518617

2 533 180

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!