Bensin definieras i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:75) om återföring av bensinångor på bensinstationer.

Bensin är alla mineraloljederivat med eller utan tillsatser som har ett ångtryck (Reid) på 27,6 kilopascal eller mer och som är avsedda för användning som bränsle i motorfordon, med undantag för flytande motorgas (LPG).

Det är som exempel bensin 95 oktan, bensin 98 oktan och etanol E85.