Komma igång med STFS

För att kunna påbörja överföring och publicering till STFS måste nedanstående aktiviteter vara utförda:

 1. Skicka anmälningsblankett angående STFS-administratör till Transportstyrelsen
  För att kunna logga in i STFS måste man vara registrerad i STFS-systemet. Transportstyrelsen har skickat ett informationsbrev till kommuner och länsstyrelser som även innehåller en blankett för anmälan av administratör i STFS. Om din kommun saknar blankett för anmälan av bli administratör, kontakta oss via kontaktformulär för vägmärken och trafikregler eller telefonnummer: 0771-503 503 (fråga efter ”Sektion regelinformation”) och be om att få en blankett.

 2. Införskaffa e-legitimation
  Det finns två typer av e-legitimation som kan användas för inloggning i STFS, dessa är följande: 

  Personlig e-legitimation som beställs hos din bank eller hos Telia.
  E-tjänstelegitimation från ExpiSoft (f.d. Steria) på kort som beställs via ExpiSofts hemsida (välj därefter Produkter => E-tjänstelegitimation).

  En jämförelse mellan de två e-legitimationerna hittar du här.
  Observera att personlig e-legitimation som man kan ladda ned från sin internetbank fungerar inte.

 3. Installera kortläsare samt säkerhetsprogramvara på datorn
  Om din dator inte har en inbyggd kortläsare behöver du skaffa en extern kortläsare. Denna beställs lämpligen i samband med att man beställer e-legitimationen. Det krävs även en säkerhetsprogramvara installerad på din dator för att man ska kunna logga in i STFS. Information om vilken säkerhetsprogramvara som behövs och hur den installeras medföljer e-legitimationen. Observera att installation av kortläsare samt säkerhetsprogramvara kan behöva utföras av IT-avdelningen på kommunen/länsstyrelsen.

 4. En programvara kan behövas för att skapa så kallade PDF/A-filer
  Föreskriften som ska föras över till STFS behöver vara i så kallat PDF/A-format. PDF/A-formatet krävs för långtidslagring av elektroniska dokument. Om ni har tänkt att använda Transportstyrelsens webbtjänst för att överföra och publicera föreskrifter så behövs en PDF/A-programvara. Om ni använder ett beredningssystem för att överföra och publicera föreskrifter så behöver ni kolla med beredningssystemets leverantör om PDF/A-programvara behövs.

 5. Rättigheter som överförare och publicerare
  En STFS-administratör har automatiskt inte rättigheter att överföra och publicera föreskrifter i STFS. För att kunna göra detta behöver man ingå i rollerna ”Överförare” och ”Publicerare”, vilket STFS-administratören kan tilldela både till sig själv och till andra på myndigheten. Detta gör man via menyvalet " Behörighet" som visas efter att man loggat in i STFS-webbtjänst.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!