Villkor för sökning i karta

Vår intention är att de trafikföreskrifter som påträffas med den geografiska söktjänsten ska vara korrekta. Eftersom utgångspunkten för sökningen inte är den rättsligt gällande informationen, d.v.s. texten i själva föreskriftsdokumentet, utan kompletterande information som knutits till trafikreglerna, så kan dock brister förekomma. Endast genom att gå igenom föreskriftsregistren för de berörda beslutsmyndigheterna kan man få en helt säkert korrekt återgivning av de trafikregler som gäller.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!