Studentflak och karnevalståg

Här kan du läsa mer om trafikregler för studentflak och karnevalståg.

Tillfälliga regler för studentflak

Transportstyrelsen har nu förlängt de tillfälliga regler som tar bort möjligheten till att fira studenten med studentflak, karnevalståg eller motsvarande till och med den 30 juni 2021. Detta har vi gjort efter hemställan från Folkhälsomyndigheten och att myndighetens råd förlängts att gälla även under första halvåret 2021. Skälet till hemställan är att minska risken för smittspridning under pågående pandemi. 

Läs mer om det tillfälliga förbudet i föreskriften TSFS 2020:28.

Frågor och svar om tillfälliga regler

Nej. Sedan den 15 maj 2020 är det inte möjligt att använda bilar med flak, eller släpvagnar eller efterfordon som dras av bil eller traktor eller motorredskap för att transportera fler passagerare än vad fordonet är avsett för.

Folkhälsomyndigheten anser att firande med studentflak inte är förenligt med deras allmänna råd till smittskyddslagen eftersom det bedöms motverka de åtgärder som vidtas i samhället för att motverka smittspridning av covid-19 i samhället.

Det är inte tillåtet att använda studentflak under första halvåret 2021. Om smittspridningen av covid-19 bedöms att fortsätta även under hösten 2021 eller under 2022 och Folkhälsomyndigheten förlänger giltighetstiden för sina föreskrifter och allmänna råd (HSLF FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. så kan Transportstyrelsen komma att ytterligare förlänga förbudet mot att använda studentflak.

Ja, eftersom bestämmelserna handlar om tillfälliga persontransporter vid skolavslutningar, karnevalståg eller motsvarande så påverkas även andra arrangemang. Andra arrangemang som kan påverkas av att möjligheten till att nyttja flak och släp för tillfälliga persontransporter är parader, midsommarfiranden, marknader och motsvarande.

Nej. Sedan den 15 maj 2020 är det inte möjligt att använda bilar med flak, eller släpvagnar eller efterfordon som dras av bil eller traktor eller motorredskap för att transportera fler passagerare än vad fordonet är avsett för. Detta gäller fram till och med den 30 juni 2021.

Gör man sig skyldig till brott mot bestämmelserna om antalet passagerare för fordon så kan man dömas till penningböter via dom i domstol eller till böter enligt ordningsbot av Polisen. Beloppet för en ordningsbot är 500 kronor och det kan tilldelas både förare och varje enskild passagerare.

Påföljden för överträdelser mot bestämmelserna om lämplighetsbesiktning i fordonsförordningen kan medföra penningböter via domstol eller till böter via ordningsbot av Polisen. Beloppet för en ordningsbot i detta fall är 1 200 kronor eller 1 000 kronor och kan tilldelas föraren.

Du kan komma i kontakt med Transportstyrelsen via vårat webbformulär, genom att skicka ett e-postmeddelande till
vag@transportstyrelsen.se
eller genom att ringa oss på telefonnummer
0771-14 15 16 kundtjänst för bland annat fordonsfrågor eller
0771-503 503 och be att få prata med Regelinformation angående studentflak.

Kontaktuppgifter hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats. Där kan du också läsa mer om studentfirande.

Småskaligt studentfirande (Folkhälsomyndigheten)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!