Studentflak och karnevalståg

Tillfälliga regler för studentflak

Transportstyrelsen har nu infört tillfälliga regler som tar bort möjligheten till att fira studenten med studentflak, karnevalståg eller motsvarande under år 2020. Detta har vi gjort efter råd från Folkhälsomyndigheten via en hemställan som de har skickat till oss. Skälet till hemställan är att minska risken för smittspridning under pågående pandemi.

Läs mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats: Inför studentexamen 2020 

Läs mer om det tillfälliga förbudet i föreskriften TSFS 2020:28.

Frågor och svar om tillfälliga regler

Nej. Från och med den 15 maj är det inte möjligt att använda bilar med flak, eller släpvagnar eller efterfordon som dras av bil eller traktor eller motorredskap för att transportera fler passagerare än vad fordonet är avsett för.

Folkhälsomyndigheten anser att firande med studentflak inte är förenligt med deras allmänna råd till smittskyddslagen eftersom det bedöms motverka de åtgärder som vidtas i samhället för att motverka smittspridning av covid-19 i samhället.

Det är inte tillåtet att använda studentflak till och med den 31 december 2020. Om smittspridningen av covid-19 kommer att fortsätta även under 2021 och Folkhälsomyndigheten förlänger giltighetstiden för sina föreskrifter och allmänna råd (HSLF FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. så kan Transportstyrelsen komma att förlänga förbudet mot att använda studentflak.

Ja, eftersom bestämmelserna handlar om tillfälliga persontransporter vid skolavslutningar, karnevaltåg eller motsvarande så påverkas även andra arrangemang. Andra arrangemang som kan påverkas av att möjligheten till att nyttja flak och släp för tillfälliga persontransporter är parader, midsommarfiranden, marknader och motsvarande.

Nej. Från och med den 15 maj är det inte möjligt att använda bilar med flak, eller släpvagnar eller efterfordon som dras av bil eller traktor eller motorredskap för att transportera fler passagerare än vad fordonet är avsett för. Detta gäller fram till och med den 31 december 2020.

Gör man sig skyldig till brott mot bestämmelserna om antalet passagerare för fordon så kan man dömas till penningböter via dom i domstol eller till böter enligt ordningsbot av Polisen. Beloppet för en ordningsbot är 500 kronor och det kan tilldelas både förare och varje enskild passagerare.

Påföljden för överträdelser mot bestämmelserna om lämplighetsbesiktning i fordonsförordningen kan medföra penningböter via domstol eller till böter via ordningsbot av Polisen. Beloppet för en ordningsbot i detta fall är 1 200 kronor eller 1 000 kronor och kan tilldelas föraren.

Eftersom en buss är konstruerad och godkänd för persontransporter så omfattas inte en buss av bestämmelserna så som tillfälligt användas för persontransport.

Värt att komma ihåg är de generella trafikreglerna fortfarande ska tillämpas. Till exempel om det finns platser som är utrustade med säkerhetsbälten så ska dessa användas tillsammans med säkerhetsbältet.

Du kan komma i kontakt med Transportstyrelsen via vårat webbformulär, genom att skicka ett e-postmeddelande till
vag@transportstyrelsen.se
eller genom att ringa oss på telefonnummer
0771-14 15 16 kundtjänst för bland annat fordonsfrågor eller
0771-503 503 och be att få prata med Regelinformation angående studentflak.

Vill du ha mer information från Folkhälsomyndigheten som är relaterad till skolavslutning så hittar du det på deras webbplats.

Skolavslutningar 2020 

Inför studentexamen 2020

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!