Studentflak och karnevalståg

Vid studentfirande och karnevaler hör det ofta till festligheterna att färdas i utsmyckade fordon av olika slag. Normalt sett får man inte färdas på flak eller släp. Men om kraven är uppfyllda är det ändå tillåtet vid korta tillfälliga transporter i direkt samband med skolavslutning, karneval eller motsvarande.

Läs om de nya reglerna som gäller från och med den 1 januari 2023 om undantag från bestämmelser om passagerare i bil, släpvagn och efterfordon.

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:99) och allmänna råd om undantag från bestämmelser om passagerare i bil, släpvagn och efterfordon

Detta gäller vid färd på flak eller släp:

 • Man får bara ta med passagerare i ett sådant antal och placera dem på ett sådant sätt att det inte kan uppstå någon fara.
 • Det ska finnas hållfasta skyddsräcken eller motsvarande anordning av tillräcklig höjd som hindrar att passagerare faller av. Dessa bör vara minst 110 cm höga. Säten eller bänkar ska sitta fast.
 • Utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.
 • Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt kommunikationssystem ifall någonting händer. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.
 • Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen och får endast köras på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km i timmen.
 • Föraren ska ha fyllt 21 år och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras i liknande sammanhang måste föraren minst ha behörighet B och haft den behörigheten sedan två år.
 • Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får bara ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar välta.

Tänk på följande:

 • Säkerheten ökar om alla sitter ned på bänkar som sitter fast. Det har hänt att fordon tippat för att alla har samlats på en sida av flaket.
 • Kontrollera att räckena håller för tryck från många personer.
 • Den som planerar färdvägen bör ta särskild hänsyn till miljözoner, strömförande ledningar, broar och andra hinder i höjd- och sidled samt framkomligheten i övrigt.
 • Högsta hastigheten är 20 km i timmen.
 • En eller flera "flakvärdar", som inte själva är med och firar, kan vara till hjälp med säkerheten under färden och för att öka tryggheten.

Polisen ska meddelas

Det är viktigt att polisen känner till studentflaken och karnevalstågen, eftersom de ofta påverkar framkomligheten på vägar och gator. Det är också av största vikt att arrangemangen sker under ordnade och säkra former, så att ingen kommer till skada. Polisen ska därför i förväg meddelas om färdväg och tidpunkt. Samordna detta om flera fordon är inblandade.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!