Bältesregler

Här kan du läsa om de regler som finns för användning av bilbälte i olika typer av fordon. Särskilda regler gäller för barn.

När du åker personbil, lastbil, traktor som utgörs av en ombyggd bil med mera

Alla som åker i personbil, en lastbil, en tre- eller fyrhjulig motorcykel eller moped med karosseri ska sitta på en plats med bilbälte, om det finns sådan, och ska använda bältet.

Alla som åker i en traktor som utgörs av en ombyggd bil (s.k. A-traktor eller EPA-traktor) ska sitta på en plats med bilbälte, om det finns sådan, och använda bältet. Det får endast sitta en passagerare per plats.

Föraren, annan ombordpersonal, ledsagare och ledare för en grupp ska se till att passagerare under femton år använder bilbälte eller annan särskild skyddsanordning.

Huvudregeln för barn är att barn som är kortare än 135 cm ska använda en särskild skyddsanordning, det vill säga babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde istället för eller tillsammans med bilbältet.  

Det finns två undantag. Barn som är tre år eller äldre och kortare än 135 cm får åka i ett fordon trots att det inte är möjligt att använda en särskild skyddsanordning vid tillfälliga transporter under korta sträckor. I sådana fall ska barnet använda bilbältet om det är möjligt och får inte sitta i framsätet i en personbil eller lätt lastbil. Det andra gäller barn som är yngre än tre år. Undantaget gäller vid tillfällig färd i taxi under korta sträckor och under förutsättning att barnet inte sitter i framsätet.

Du kan läsa mer i Transportstyrelsens föreskrifter om användning av bilbälten och av särskilda skyddsanordningar för barn och här på webbplatsen under Så skyddar du barnen.

När du åker buss

Alla busspassagerare som är äldre än tre år ska sitta på en plats med bilbälte om en sådan plats är tillgänglig, och ska använda bältet. I det fall det finns särskilda skyddsanordningar för barn under 3 år tillgängliga på bussen bör denna användas.

I de fall det inte finns någon sittplats med bälte tillgänglig, är det tillåtet att stå i bussen om den är godkänd för stående passagerare. Vid lokala transporter i tättbebyggda områden får en annan plats användas, även om det finns sittplatser med bälte tillgängliga.

När du kör buss

En tung buss får framföras i 100 kilometer i timmen endast om samtliga som färdas i bussen och som är äldre än tre år har tillgång till en plats försedd med bilbälte annars får bussen framföras i högst 90 kilometer i timmen. Hastigheterna 90 eller 100 kilometer i timmen gäller förutsatt att inte lägre hastighetsbegränsning gäller på vägen.

Läs mer om hastighet

Informationskrav i bussar i beställningstrafik och i linjetrafik med få stopp

Bussresenärer ska informeras om att de ska använda bälte under resan. Det är bussens förare, annan ombordpersonal, ledsagare eller den som utsetts till ledare för en grupp som är ansvariga för att information lämnas. Informationen kan lämnas genom direkta utrop, men även genom förinspelade meddelanden. Transportstyrelsen råder ombordpersonal, ledsagare eller gruppledare att komma överens med föraren om hur informationsskyldigheten ska uppfyllas.

Informationskravet gäller all busstrafik och består av utrop eller förinspelade meddelanden samt dekaler som ska finns synliga på bussarna. Ett utökat informationskrav gäller för bussar i beställningstrafik och i linjetrafik med få stopp. Informationen ska då upprepas på nytt efter varje stopp där passagerare kliver på. Normalt räknas inte linjer som är under 50 km som långa turer med få stopp.

Läs mer i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2018:51 och i Trafikförordningen 4 kap. 10-10d §§ Trafikförordningen (1998:1276)

Passagerare i rullstol

Den som åker sittande i rullstol ska sitta på rullstolsplats och använda bilbälte om det finns. Rullstolen ska vara fastsatt med eller stödjas av en anordning som är avsedd för det i fordonet. Föraren, annan ombordpersonal, ledsagare och ledare för en grupp ska hjälpa passageraren med detta.

Regler för bilbältesanvändning finns huvudsakligen i 4 kap. 10–10d §§ i Trafikförordningen (1998:1276)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!