Trafikregler för rullstolsburna

Vilka trafikregler gäller för dig som är rullstolsburen? Det kan du läsa om här.

Trafikreglerna för gående gäller

Trafikreglerna för gående gäller även för dig som kör rullstol i gångfart. Detta gäller oberoende av hur rullstolen drivs och om du kör en rullstol som du själv färdas i eller om du kör en person i rullstol.

För att undvika olyckor ska du vara uppmärksam och varsam i varje situation. Du ska följa anvisningar som ges genom vägmärken, vägmarkeringar eller trafiksignaler. 

Vilken del av vägen ska jag välja?

Kör på gångbanan eller vägrenen. Använd cykelbanan eller körbanan om det inte finns någon gångbana eller vägren eller om gångbanan är för smal. På vägrenen och körbanan ska du köra längst ut på vänstra sidan i färdriktningen.

Att korsa en väg

Använd övergångsställe. Finns inget sådant bör du korsa vägen i närheten av en korsning. Kör då tvärs över vägen utan onödigt dröjsmål.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!