Hästar i trafiken

När man ger sig ut med häst finns det en hel del att hålla reda på – förutom hästen.

Om man leder hästen eller rider, gäller bestämmelserna om fordon i tillämpliga delar. Om man kör med häst och vagn (eller släde) är ekipaget ett fordon. Trafikreglerna, som gäller både på väg och i terräng, hittar du i trafikförordningen (1998:1276).

Viktigt att tänka på

Här följer några bestämmelser som kan vara viktiga att tänka på för den som leder häst, rider eller kör häst och vagn.

 • Alla trafikanter ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs för att undvika olyckor.
 • Du ska färdas på höger sida av vägen, så nära kanten som möjligt. Använd vägren, om det finns en sådan.
 • Du får inte färdas på gång- eller cykelbanor.
 • Du får inte färdas på motorväg eller motortrafikled.
 • Hastigheten får aldrig vara högre än att du behåller kontrollen över hästen och kan stanna om det behövs. I vissa särskilda fall ska man hålla tillräckligt låg hastighet, till exempel 
  - där barn finns på eller vid vägen
  - vid möte på smala vägar
  - i skarpa kurvor och
  - vid backkrön.
 • Bestämmelserna om väjningsplikt och stopplikt gäller. Om du kommer från terrängen in på en väg, har du väjningsplikt.
 • Du ska ge tecken när du ska svänga. Tecken ges enklast genom att man räcker ut handen, som när man cyklar.
 • Om du kör med vagn eller släde under mörker, ska du ha lykta med vitt ljus framåt, lykta med rött ljus bakåt, orange reflex åt sidorna och två röda reflexer baktill. Lyktorna ska sitta på vänstra sidan av ekipaget.

Reflexer eller belysning

Om man rider eller leder häst, finns det inga särskilda krav på reflexer eller belysning under mörker, men de generella varsamhetskraven innebär att man alltid bör ha reflexer eller lyktor, gärna båda. Reflexer bör man ha i sådan omfattning och placerade på ett sådant sätt att det tydligt framgår vad det är för slags trafikant det handlar om. På hästen är det bra att ha reflexer på benen, framför allt på vänster framben och höger bakben, samt någon reflex som syns bra bakifrån, till exempel fastsatt i svansen eller på ryttarens rygg. 

Allemansrätten – vilka vägar får jag rida eller köra på?

Ridning och körning med häst är tillåten på de flesta vägar och i terrängen. Att gå, rida eller cykla anses ingå i allemansrätten. Allemansrätten innebär en begränsad rätt för var och en att färdas över annans mark och tillfälligt uppehålla sig där. Med rätten följer även krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra som är ute i naturen. Naturvårdsverket sammanfattar allemansrätten med orden ”Inte störa – inte förstöra!”.

Några vägmärken

Blå skylt med vita siluetter av gångtrafikant och cykel

Gång- och cykelbana (det finns flera märken för gång och cykelbanor).
Här är det inte tillåtet att färdas med häst.

 

Blå skylt med vit siluett av häst och ryttare

Ridväg.
Det är tillåtet att gå på en ridväg.

 

Gul skylt med röd ring och överkorsad häst med ryttare

Förbud mot ridning.
Innebär inte  förbud mot att leda häst.

 

Gul skylt med röd ring och överkorsad häst med vagn

Förbud mot trafik med hästfordon.
Innebär inte förbud mot ridning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!