Trafikslagsövergripande

Sökresultat

2 publikationer

Samverkan i regelgivningsprocessen: teori och praktik

Litteraturöversikt och en fallstudie av Transportstyrelsens arbete.

Artikelnummer TSG 2016-1678. Utgiven 2017-01-24.

Samhällsekonomisk analys i regelgivningsarbetet

Avrapportering av inledande delprojekt.

Artikelnummer -. Utgiven 2016-09-06.