Nya regler för bussförare som kör beställningstrafik

2024-05-22

Buss som kör på väg. Nu gäller nya EU-gemensamma regler för förare som kör beställningstrafik, det vill säga tillfällig trafik med buss. Foto: Adobe Stock

I dag, den 22 maj, införs nya regler om kör- och vilotider vid tillfällig persontrafik: "De nya reglerna ska passa den här typen av verksamhet bättre. Flexibiliteten i regelverket ökar så att transportföretagen i högre grad ska kunna tillgodose passagerarnas önskemål om till exempel uppehåll eller förändrad färdväg," säger Samuel Höök, utredare vid Transportstyrelsen.

Under våren 2024 beslutade EU om att införa nya gemensamma regler för att öka flexibiliteten i kör- och vilotidsregelverket för förare som kör beställningstrafik, det vill säga tillfällig trafik med buss.

De nya reglerna gör att rasten kan delas upp på ett nytt sätt. Det finns nu också en möjlighet, under vissa omständigheter, att skjuta upp inledningen av dygnsvilan. Dessutom går det att skjuta upp veckovilan i upp till tolv dygn även vid nationella resor, något som tidigare endast var tillåtet vid internationella resor.

Färdblad som visar att resan är beställningstrafik

Ett krav för att få använda sig av de nya reglerna är att föraren har med sig ett färdblad som styrker att resan är just beställningstrafik. Färdbladet kan vara i pappersformat eller i elektronisk form.

Föraren ska vid en vägkontroll kunna visa upp färdblad för den pågående resan, och även tidigare resor där de nya reglerna använts under de senaste 28 dagarna.

Här kan du läsa mer om kör- och vilotider

Vanliga frågor och svar om kör- och vilotider för förare