Workshop om möjliggörande av obemannade luftfartyg, s.k drönare

Transportstyrelsen har av regeringen fått uppdraget att ta fram en fakta- och nulägesbeskrivning av användningen av drönare i Sverige samt en analys kring utvecklingsområden för att möjliggöra en fortsatt utveckling och användning av drönare.

Workshopen är fulltecknad

Tyvärr kan vi inte ta emot fler anmälningar, alla platser är fyllda. 

Vi vill därför bjuda in den kommersiella/professionella drönarbranschen (tillverkare, användare och andra intressenter) till en workshop med fokus på att frigöra potentialen som drönare har på kort och lång sikt.

Workshopen kommer att behandla

  • Trender och marknadsutveckling
  • Drivkrafter och hinder
  • Möjliga lösningar

Målgrupp är näringsliv, myndigheter, akademi och organisationer och vänder sig till dig som är:

  • tillverkare av drönare
  • tillverkare av drönarapplikationer
  • säljare eller köpare av drönartjänster
  • yrkesanvändare av drönare
  • på annat sätt särskilt intresserad av detta område

Vid workshopen kommer du att få vara med och diskutera förutsättningarna för drönare i Sverige idag men framförallt hjälpa till att identifiera vad som kan göras för att ytterligare möjliggöra drönaranvändandet i Sverige på kort och lång sikt. Utfallet av diskussionerna kommer att presenteras vid ett dialogmöte med de myndigheter som berörs av workshopens slutsatser. Slutmålet är att så långt det är möjligt avhjälpa hinder för branschens utveckling.

Uppdrag att ta fram underlag om obemannade luftfartyg s.k. drönare på Regeringens webbplats

Anmälan är kostnadsfri men av utrymmesskäl är antalet platser begränsat.

Praktisk information

Datum: 31 januari 2019
Tid: 13 - 16:00
Arrangör: Transportstyrelsen
Kontakt: remi.vesvre@transportstyrelsen.se Tel: 0702270896
Plats: Nalen - Stockholm
Adress: Regeringsgatan 74, 111 39, Stockholm
Kostnad: Gratis

Varmt välkommen! Sprid gärna vidare till andra som kan vara intresserade!

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!