Seminarium för verksamhetsområde drönare

Varmt välkommen till en serie digitala seminarier där vi önskar se att så många som möjligt av drönaroperatörer, drönarföretag och drönarpiloter i Sverige deltar. 

Dessa seminarier vänder sig till alla som opererar drönare i Sverige och som har för avsikt att bedriva tillståndspliktig verksamhet enligt den specifika kategorin.

Seminarierna kommer att ske digitalt och fokusera på det som är mest aktuellt just nu, dvs. information och viss utbildning med ambitionen att finna en positiv utveckling och samverkan mellan Transportstyrelsen och den svenska drönarverksamheten.

Tillfällen och innehåll

Transportstyrelsen kommer att hålla seminarier för drönarbranschen under hösten 2022. Mer information om dessa kommer att publiceras på den här sidan.

Pris

Seminarierna är kostnadsfria.

Anmälan

Anmäl deltagande och eventuella frågor till barbro.holmqvist@transportstyrelsen.se.

Anmälan ska innehålla:

  • seminarietillfälle
  • namn på deltagare
  • e-postadress
  • eventuella frågor med fokus på det aktuella seminariets innehåll

Du får en inbjudan till mötet med en länk (Skype for business) per e-post dagarna innan seminariet.

Agenda

Här kommer en mer detaljerad agenda för nästkommande seminarietillfälle  att publiceras.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!