Seminarium för verksamhetsområde drönare

Varmt välkommen till en serie digitala seminarier där vi önskar se att så många som möjligt av drönaroperatörer, drönarföretag och drönarpiloter i Sverige deltar. 

Dessa seminarier vänder sig till alla som opererar drönare i Sverige och som har för avsikt att bedriva tillståndspliktig verksamhet enligt den specifika kategorin.

Seminarierna kommer att ske digitalt och fokusera på det som är mest aktuellt just nu, dvs. information och viss utbildning med ambitionen att finna en positiv utveckling och samverkan mellan Transportstyrelsen och den svenska drönarverksamheten.

Tillfällen och innehåll

DatumTidInnehåll
2021-10-12 13.00-16.00

Tillståndspliktig verksamhet inom den
specifika kategorin med inriktning på
PDRA enligt S01 och S02

 Presentationer från genomfört seminarium

2021-11-09 13.00-16.00

Tillståndspliktig verksamhet inom den
specifika kategorin med inriktning på
PDRA enligt G01 och G02

Presentationer från genomfört seminarium

2021-12-14 13.00-16.00

 Seminariet uppskjutet. Nytt datum 2022-02-08

2022-01-11 13.00-16.00

 Seminariet uppskjutet. Nytt datum 2022-03-08

2022-02-08 13.00-16.00

Tillståndspliktig verksamhet inom den
specifika kategorin med inriktning på
riskanalys enligt SORA

  • Ansökan, vad ska operatören ta fram
  • SORA-processen, de tio stegen i riskanalysen
2022-03-08 13.00-16.00  Information om innehåll kommer
2022-04-12 13.00-16.00  Information om innehåll kommer

Pris

Seminarierna är kostnadsfria.

Anmälan

Anmäl deltagande och eventuella frågor till barbro.holmqvist@transportstyrelsen.se.

Anmälan ska innehålla:

  • seminarietillfälle
  • namn på deltagare
  • e-postadress
  • eventuella frågor med fokus på det aktuella seminariets innehåll

Du får en inbjudan till mötet med en länk (Skype for business) per e-post dagarna innan seminariet.

Agenda

Här kommer en mer detaljerad agenda för seminarietillfälle 2022-02-08 att publiceras.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!