Seminarium för luftrumsanvändare

Transportstyrelsen vill tacka alla deltagande för ett givande seminarium för luftrumsanvändare i Norrköping den 19 april 2023. Vi distribuerar presentationer till alla deltagare genom mejl.

Tid och plats för nästa seminarium kommuniceras dels till alla som deltog på vårens seminarium, dels på Transportstyrelsens webbsida Seminarier inom luftfarten.

Protokoll

Protokoll - Seminarium för luftrumsanvändare 2023-04-19.pdf