Ballong och segelflygplan

Här hittar du information rörande ballong och segelflygplan.

EU-regelverk för verksamhet med ballonger och segelflygplan

EU-kommissionen har nu sett över samtliga regler som rör verksamhet med segelflygplan och ballonger inom ramen för initiativet för enklare, lättare och bättre lagstiftning för civil luftfart. Resultaten ser du i Sailplane Rule Book (EU) 2018/1976 respektive Balloon Rule Book (EU) 2018/395. Detta innebär att förordning (EU) nr 965/2012 med ändringsförordningar inte längre gäller för verksamhet med segelflygplan och ballonger.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!