Skrota fordon i andra länder

Sverige samarbetar med andra länder i Europa,
samarbetet kallas för EES.
Om du har skrotat ditt fordon
i ett annat EES-land
ska du skriva det på ditt registreringsbevis
och skicka det till Transportstyrelsen.

Du ska också skicka in
bilens registreringsskyltar
och ett skrotningsintyg. 
På engelska heter skrotningsintyg
Certificate of Destruction.

Här kan du ladda ned skrotningsintyg
för EES-länder.