Skatter och försäkringar påställda fordon

Trafikförsäkring

Alla fordon, utom släpvagnar,
som är påställda
måste ha en trafikförsäkring.
Om ditt fordon har varit påställt tidigare
vet vi på Transportstyrelsen
att du har haft en trafikförsäkring. 
Vi ser till att den trafikförsäkringen finns
för ditt fordon igen.
 
Om du inte har haft en trafikförsäkring tidigare
ska du kontakta ditt försäkringsbolag
innan du anmäler påställning.

Fordonsskatt vid påställning

När du anmäler påställning av ditt fordon
ska du betala fordonsskatt.
Fordonsskatten betalas normalt per kalendermånad. 
Du betalar för hela månaden även om fordonet ställs på
sista dagen i månaden.
Transportstyrelsen skickar en räkning
hem till dig.
Du ska betala räkningen innan tre veckor har gått.

Klaga på beslut om skatten

Om du vill klaga på beslut om skatten
för ditt fordon
ska du kontakta Skatteverket.
Skatteverket är den myndigheten
som beslutar om skatter.