Så anmäler du påställning av fordon

Anmäla påställning på internet

Du kan anmäla påställning på internet.
För att logga in på sidan Ställ på ditt fordon
behöver du fordonets registreringsnummer.
Du behöver också en e-legitimation
eller en behörighetskod.
Behörighetskoden finns på fordonets registreringsbevis.

Anmäla påställning med registreringsbevis

På ditt registreringsbevis kan du kryssa
i rutan för påställning.
Rutan för påställning finns på den blå delen
av registreringsbeviset.
Du ska också skriva din namnteckning
på registreringsbeviset
och skicka det till Transportstyrelsen.