Vad är spärrtid?

Om Transportstyrelsen tar tillbaka ditt körkort 
på kortare eller längre tid
kallas det för att ditt kort blir återkallat
och du får inte använda ditt körkort.

Hur lång spärrtiden blir
beror på vad du har gjort.
Spärrtiden kan var som kortast tid en månad 
och som längst tid 3 år.

Om du söker om körkortstillstånd och får nej
kan Transportstyrelsen också besluta om en spärrtid.
Under spärrtiden får du inte göra något förarprov