Rörelsehinder

Mindre flygplan har mindre tillgänglighet än stora flygplan.
För flygplan med mindre än 19 platser
behöver det inte finnas annan personal än piloten.
Därför kanske inte personer med rörelsehinder får åka med
eftersom ingen kan hjälpa dem om det skulle bli en olycka.
Det finns heller inte plats
för rullstolar i lastutrymmet på små flygplan.