×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Beslut om föreläggande mot Trafikverkets revision av T22

2022-06-27

Transportstyrelsen har tidigare meddelat att vi inlett en tillsyn mot Trafikverkets tidshållning i revisionen av tågplan 2022. Nu har GD fattat beslut om föreläggande där Trafikverket uppmanas att följa villkoren i JNB i revisionen av tågplan 2023. Trafikverkets bristande förmåga att hålla tiden i revisionen av T22 har stora konsekvenser för järnvägsmarknaden.

Transportstyrelsen har under en längre tid följt hur Trafikverket anpassar tilldelade tåglägen till banarbeten. Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning, JNB, anger att planeringen ska vara färdig så att järnvägsföretagen får anpassade körplaner senast 18 veckor innan tåget ska gå. Verket har haft svårt att leva upp till detta åtagande och företagen har fått sina körplaner med kortare och kortare framförhållning under våren. Inför Kristi Himmelsfärd var framförhållningen nere på 1-2 veckor innan tågen ska köras.

Att inte få körplaner i angiven tid har stora konsekvenser för järnvägsmarknaden. Järnvägsföretagen får svårt att planera sin verksamhet och personal. Persontrafiken kan inte sälja biljetter och godstrafiken får svårt att konkurrera mot andra trafikslag när de inte kan erbjuda en pålitlig transport. I det stora perspektivet kan det här ha påtagliga negativa effekter för järnvägsmarknadens förtroende och transportköparnas vilja att välja järnväg.

Beslutet om föreläggande är publicerat den 27 juni på Transportstyrelsens hemsida tillsammans med ett pressmeddelande. Transportstyrelsen ser allvarligt på situationen och kommer att fortsätta följa händelseutvecklingen, närmast inom tillsynen av tågplan 2023.