Lagar och regler för fordonsregistret

Lagstöd

Den 1 december 2007 började regler om registrering och märkning av järnvägsfordon att gälla genom Järnvägsstyrelsens föreskrifter om registrering och märkning av järnvägsfordon (JvSFS 2007:7). Föreskriften är ersatt av Transportstyrelsens föreskrifter om registrering och märkning av järnvägsfordon (TSFS 2014:47), i kraft sedan 1 augusti 2014. Regleringen innebär att alla, i Sverige, godkända järnvägsfordon ska registreras i Sveriges nationella register över järnvägsfordon och märkas med en identifikationskod som består av ett tolvsiffrigt europeiskt fordonsnummer, en innehavarbeteckning samt ytterligare beteckningar som bland annat anger ett fordons tekniska egenskaper samt driftskompatibilitetsinformation. Lagen om att register över järnvägsfordon ska föras av tillsynsmyndigheten finns i 8 kap. 8 § i järnvägslagen (2004:519). 

Kommissionens beslut om nationellt fordonsregister

Specifikationen som styr de nationella fordonsregistren, 2007/756/EG, är framtagen av Europeiska kommissionen. Första specifikationen beslutades den 2007-11-09. Specifikationen uppdaterades 2018-11-15.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!