Application for permission to fly within Swedish airspace with foreign registered aircraft which has not an approved ICAO CoA or EASA Permit to fly.

TSL7500

Den här blanketten är avsedd för utländska luftfartygsägare och -operatörer som vill ansöka om tillstånd att flyga med utlandsregistrerat icke ultralätt luftfartyg i svenskt luftrum.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.