Dödande av inteckningshandling eller inteckning enligt lagen om dödande av förkommen handling

TSL7636

Den här blanketten används av den som har förlorat en luftfartygsinteckningshandling eller av ägare till luftfartyget för att ansöka om dödande av inteckningshandling eller inteckning enligt lagen om dödande av förkommen handling (mortifikationsärende).
Ansökningsavgift ska sättas in på bankgiro innan handlingarna sänds in. För aktuell avgift se denna länk

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.