Application to transfer Part-FCL, Part-BFCL or Part-SFCL licence to Sweden

TSL7396

Den här ansökan är avsedd för piloter som ska överföra Del FCL, Del BFCL eller SFCL - certifikat till Sverige.

Vid överflyttning av certifikat och medicinskt intyg ska även blankett L-1873 fyllas i och bifogas tillsammans med denna ansökan.

Alla ansökningar gällande certifikat, flygprov och kompetenskontroller (PC) kan e-postas till: certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se

Observera att vi endast accepterar PDF-filer.

Var noga med att ange i mejlets ämnesrad vad ärendet gäller och vilket certifikat eller behörighetsbevis det avser.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.