Application for validation of Flight Crew Licence – Private operations

TSL7486

Den här blanketten är avsedd för piloter med icke EU-certifikat (PPL, CPL, ATPL) som vill få sina certifikat godkända för privat flygverksamhet på svenskregistrerade luftfartyg.

Alla ansökningar gällande certifikat, flygprov och kompetenskontroller (PC) kan e-postas till: certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se

Observera att vi endast accepterar PDF-filer.

Var noga med att ange i mejlets ämnesrad vad ärendet gäller och vilket certifikat eller behörighetsbevis det avser.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.