Ansökan om förlängning / förnyelse / utökning av behörighetsbevis för AFIS-personal

TSL7367

Blanketten används av AFIS personal för att förlänga/förnya/utöka sitt certifikat.

Blanketten skickas till certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se eller till
Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.