×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Remissammanställning av förslag till förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

2023-06-21

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer  TSF 2023-63.

Remissmaterial

Remissammanställning och författning

Remissammanställning av inkomna synpunkter.

Ta del av ändringen:

  • TSFS 2023:62 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Kontakt

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkommen att kontakta:

Järnväg:
Johan Ramstedt, 010-495 68 58
johan.ramstedt@transportstyrelsen.se

Luftfart:
Anders Hedene, 010-495 36 03
anders.hedene@transportstyrelsen.se

Sjöfart:
Jon Priebe, 010-495 32 04
jon.priebe@transportstyrelsen.se

Vägtrafik:
Johan Ramstedt, 010-495 68 58
johan.ramstedt@transportstyrelsen.se

Övergripande frågor:
Augin Acar, 010-495 68 13
augin.acar@transportstyrelsen.se

Staffan Söderberg, 010-495 46 71
staffanl.soderberg@transportstyrelsen.se