Remissammanställning av förslag till ändring i föreskrifter om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg (TSFS 2016:102)

2023-11-27

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2023-24.

Remissmaterial

Remissammanställning och författning

Remissammanställning av inkomna synpunkter.

  • TSFS 2023:66 
    Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:102) om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av författningen är ni välkomna att kontakta:

Helena Ragnarsson, handläggare
helena.ragnarsson@transportstyrelsen.se 
010-495 33 22

Johan Stenborg, jurist
johan.stenborg@transportstyrelsen.se 
010-495 32 21