Remisser där svarstiden gått ut

Här publiceras remisser där svarstiden gått ut. Remisserna är från hösten 2015 och framåt. 

Alla Transportstyrelsens remisser från starten 2009 går att hitta på regelrådets webbplats.

31
46
92
84
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

Remisser

242 remisser

Remissammanställning om godkännande av mopeder, om mopeder som tagits i bruk och släpvagnar till dessa

Vårt diarienummer TSF 2018-86 eller TSF 2018-87.

Publicerades 2019-07-04

Remissammanställning om återföring av bensinångor på bensinstationer

Vårt diarienummer TSF 2019-48.

Publicerades 2019-06-26

Externremiss av nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2019:XX om containersäkerhet

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 22 augusti 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2016-184 i svaret. 

Publicerades 2019-06-24

Remissammanställning om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret

Vårt diarienummer TSF 2019-1. 

Publicerades 2019-06-20

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen