Remisser där svarstiden gått ut

Här publiceras remisser där svarstiden gått ut. Remisserna är från hösten 2015 och framåt. 

Alla Transportstyrelsens remisser från starten 2009 går att hitta på regelrådets webbplats.

18
36
67
64
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

Remisser

173 remisser

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om klimatbonusbilar

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 22 mars 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-169 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2018-03-01

Remiss av förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll

Vi tar tacksamt emot synpunkter senast den 16 mars 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-170 som referens.

Publicerades 2018-02-26

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen