Remisser där svarstiden gått ut

Här publiceras remisser där svarstiden gått ut. Remisserna är från hösten 2015 och framåt. 

Alla Transportstyrelsens remisser från starten 2009 går att hitta på regelrådets webbplats.

23
40
69
72
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

Remisser

193 remisser

Remiss av förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Transportstyrelsen har nu sammanställt remissynpunkterna.

Publicerades 2018-10-25

Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:55) om flygande inspektion

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 24 oktober 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-140 i ert svar.

Publicerades 2018-10-11

Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om kontrollbesiktning

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 24 oktober 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-140 i ert svar.

Publicerades 2018-10-11

Omremiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om drift av godkänd flygplats samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utformning och drift av flygplatser som inte kräver godkännande

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd serie AGA har varit ute på extern remiss under våren 2018. I samband med remissen kom det in synpunkter på reglering av områden som specifikt inte ska godkännas, så som grässtråk med taxibanor och plattor som inte är tänkta att användas för kommersiell trafik. Med anledning av detta har vi ändrat i två av föreskrifterna i serie AGA.

Publicerades 2018-10-08

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen