Remisser där svarstiden gått ut

Här publiceras remisser där svarstiden gått ut. Remisserna är från hösten 2015 och framåt. 

Alla Transportstyrelsens remisser från starten 2009 går att hitta på regelrådets webbplats.

25
43
83
81
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

Remisser

221 remisser

Remissammanställning: ändringar i TSFS 2015:66 och nytryck av SJÖFS 2007:21

Vårt diarienummer TSF 2018-57.

Publicerades 2019-04-11

Omremiss 2  Översyn av föreskrifter i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) som påverkas av Del-NCC, Del-NCO och Del-SPO i kommissionens förordning (EU) nr 965/2012

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 2 maj 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-135 i svaret.

Publicerades 2019-04-11

Remiss Förslag till föreskrifter om beställningscentraler för taxitrafik och deras tekniska utrustning samt föreskrifter om särskild utrustning för taxifordon

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast torsdagen den 23 maj 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-134 i ert svar.

Publicerades 2019-04-10

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:5) om fritidsbåtar och vattenskotrar

Synpunkter på förslaget lämnas senast fredagen den 26 april 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-43 i svaret.

Publicerades 2019-04-01

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd har varit föremål för remissbehandling. Med anledning av det yttrande som inkommit från Säkerhetspolisen föreslås ändringar i 4 kap.

Publicerades 2019-03-29

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen