Remisser där svarstiden gått ut

Här publicerar vi remisser där svarstiden gått ut. Du hittar remisser och sammanställningar av remissvar från året som gått. Om du vill ta del av äldre remissmaterial är du välkommen att kontakta oss.

När vi sammanställt ett remissvar och gjort en bedömning publicerar vi sammanställningen på sidan för aktuell remiss här under.

Hittar du inte det du söker? Kontakta vår registratur för att begära ut en allmän handling.

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 20XX:XX) om mottagning av avfall från fritidsbåtar

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 3 mars 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-75 i ert svar.

Publicerades 2023-02-03

Omremiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:29) om yrkesförarkompetens

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 27 februari 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-9 i ert svar.

Publicerades 2023-01-30

Remissammanställning av förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om trafikflygplatsers rapportering av uppgifter om flygtrafik

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2019-170.

Publicerades 2022-12-09

Remiss av förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om konstruktion och tillverkning av amatörbyggda luftfartyg

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 16 januari 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-84 i ert svar.

Publicerades 2022-11-24

Remiss av förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik och redovisningscentraler

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 9 december 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-39 i ert svar.

Publicerades 2022-10-28

Remiss av förslag till ändring i TSFS 2015:63) om registrering av fordon i vägtrafikregistret

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 9 december 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-54 i ert svar.

Publicerades 2022-10-25

Remissammanställning av förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2022-119.

Publicerades 2022-10-25

Remiss av förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om flygverksamhet under lägsta tillåtna flyghöjd i svenskt luftrum

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 1 december 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-71 i ert svar.

Publicerades 2022-10-24