Remisser där svarstiden gått ut

Här publiceras remisser där svarstiden gått ut. Remisserna är från hösten 2015 och framåt. 

Alla Transportstyrelsens remisser från starten 2009 går att hitta på regelrådets webbplats.

25
43
75
73
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

Remisser

205 remisser

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om arbetsmiljö

Synpunkter på förslaget lämnas senast måndagen den 14 januari 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2016-67 i ditt svar.

Publicerades 2018-12-10

Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om övriga säkerhetsbestämmelser för trafik och arbete i järnvägsinfrastrukturen

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 7 december 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-32 i ert svar.

Publicerades 2018-11-26

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen