Remisser där svarstiden gått ut

Här publiceras remisser där svarstiden gått ut. Remisserna är från hösten 2015 och framåt. 

Alla Transportstyrelsens remisser från starten 2009 går att hitta på regelrådets webbplats.

18
37
67
66
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

Remisser

176 remisser

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:XX) om fartyg i inlandssjöfart

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 29 juni 2018.

Publicerades 2018-06-05

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2013:1 om Transportstyrelsens föreskrifter om hantering av kryptografiska nycklar och certifikat med mera för tillverkning av digitala färdskrivare

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 15 juni 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-46 i ert svar.

Publicerades 2018-05-21

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen