Remisser där svarstiden gått ut

Här publiceras remisser där svarstiden gått ut. Remisserna är från hösten 2015 och framåt. 

Alla Transportstyrelsens remisser från starten 2009 går att hitta på regelrådets webbplats.

25
42
79
76
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

Remisser

211 remisser

Förslag till ändringar i TSFS 2015:66 och nytryck av SJÖFS 2007:21 – obs förlängd svarstid med en vecka

Synpunkter på förslaget lämnas senast måndagen den 4 mars 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-57 i ditt svar.

Publicerades 2019-02-01

Omremiss av nationella operativa regler i TSFS för flygplan och helikopter som berörs av Del-NCC, Del-NCO och Del-SPO i kommissionens förordning (EU) nr 965/2012.

Synpunkter på förslaget lämnas senast fredagen den 1 februari 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-135 i ditt svar.

Publicerades 2019-01-15

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 8 februari 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-69 i ert svar.

Publicerades 2019-01-02

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen