Remisser där svarstiden gått ut

Här publiceras remisser där svarstiden gått ut. Remisserna är från hösten 2015 och framåt. 

Alla Transportstyrelsens remisser från starten 2009 går att hitta på regelrådets webbplats.

18
39
67
68
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

Remisser

180 remisser

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2009:19) om användning av däck m.m. med anledning av att regeringen inför utökade krav på vinterdäck för tunga fordon

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast torsdagen den 13 september 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-20 i ditt svar.

Publicerades 2018-08-24

Remiss av ändring i TSFS 2010:96 om förorening från fartyg

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 17 augusti 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-67 i svaret.

Publicerades 2018-06-19

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:XX) om godkännande av mopeder och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:YY) om mopeder som tagits i bruk och släpvagnar till dessa

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast onsdagen den 15 augusti 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-86 eller TSF 2018-87 i ditt svar.

Publicerades 2018-06-12

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:XX) om fartyg i inlandssjöfart

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 29 juni 2018.

Publicerades 2018-06-05

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen