Remisser där svarstiden gått ut

Här publiceras remisser där svarstiden gått ut. Remisserna är från hösten 2015 och framåt. 

Alla Transportstyrelsens remisser från starten 2009 går att hitta på regelrådets webbplats.

18
36
62
61
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

Remisser

165 remisser

Remissammanställning om tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg

Vårt diarienummer TSF 2016-207.

Publicerades 2018-01-19

Remissammanställning om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Vårt diarienummer TSF 2017-5.

Publicerades 2017-12-21

Remissammanställning: behörighetskrav för inre fart

Vårt diarienummer TSF 2016-89.

Publicerades 2017-12-11

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen