Remisser där svarstiden gått ut

Här publicerar vi remisser där svarstiden gått ut. Du hittar remisser och sammanställningar av remissvar från året som gått. Om du vill ta del av äldre remissmaterial är du välkommen att kontakta oss.

När vi sammanställt ett remissvar och gjort en bedömning publicerar vi sammanställningen på sidan för aktuell remiss här under.

Hittar du inte det du söker? Kontakta vår registratur för att begära ut en allmän handling.

Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.

Remisser

83 remisser

Remissammanställning om nationella regler för järnvägsfordon

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2018-13.

Publicerades 2022-06-20

Remissammanställning om skylt vid övningskörning och körträning samt uppsikt över övningskörning i trafikskola

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2022-6.

Publicerades 2022-06-15

Remissammanställning till Transportstyrelsens förskrifter om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2018-150.

Publicerades 2022-06-02

Till toppen