Remisser där svarstiden gått ut

Här publiceras remisser där svarstiden gått ut. Remisserna är från hösten 2015 och framåt. 

Alla Transportstyrelsens remisser från starten 2009 går att hitta på regelrådets webbplats.

34
53
99
85
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och väg.

Remisser

257 remisser

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om passagerartrafik på inrikes resa

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 13 november 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-27 i svaret.

Publicerades 2019-10-29

Remiss av ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:50) för flygbriefingtjänst (AIS)

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 14 november 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-139 i svaret.

Publicerades 2019-10-24

Remiss av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:102) om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 8 november 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-76 i svaret.

Publicerades 2019-10-24

Remissammanställning om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Vårt diarienummer TSF 2019-27.

Publicerades 2019-10-24

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen