Remisser där svarstiden gått ut

Här publicerar vi remisser där svarstiden gått ut. Du hittar remisser och sammanställningar av remissvar från året som gått. Om du vill ta del av äldre remissmaterial är du välkommen att kontakta oss.

När vi sammanställt ett remissvar och gjort en bedömning publicerar vi sammanställningen på sidan för aktuell remiss här under.

Hittar du inte det du söker? Kontakta vår registratur för att begära ut en allmän handling.

Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.

Remisser

90 remisser

Remissammanställning av upphävande av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:96) om EG-kontroll och EG-försäkran

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2017-155.

Publicerades 2022-11-07

Remissammanställning av förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2022-119.

Publicerades 2022-10-25

Remiss av förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om flygverksamhet under lägsta tillåtna flyghöjd i svenskt luftrum

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 1 december 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-71 i ert svar.

Publicerades 2022-10-24

Remiss av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter  om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjöområdet (Östersjöavtalet)

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 13 november 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-132 i ert svar.

Publicerades 2022-10-21

Till toppen