Svensk lagstiftning

På den här sidan hittar ni en samling för de mest centrala svenska författningarna inom spårtrafik. 

För närvarande pågår ett införlivandearbete av det fjärde järnvägspaketet, som påverkar vår nationella lagstiftning. Här finns samlad information om det.

Nedan anges några centrala lagar och förordningar inom Transportstyrelsens tillsynsområden med länkar till lagtexterna i Rixlex.

Föreskrifter

Sök bland föreskrifterna

Lagar och förordningar

Lagar och förordningar som upphävdes 1 juni

Lag Förordning
Notera att lagarna till viss del fortsätter att gälla genom övergångsbestämmelser.
Järnvägslag (2004:519) Järnvägsförordning (2004:526)

Nu gällande lagar

Lag Förordning
Järnvägssäkerhetslag (2022:367) Järnvägssäkerhetsförordning (2022:418)
Järnvägstekniklag (2022:366) Järnvägsteknikförordning (2022:417)
Lag om nationella järnvägssystem (2022:368) Förordning om nationella järnvägssystem (2022:419)
Järnvägsmarknadslag (2022:365) Järnvägsmarknadsförordning (2022:416)
Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg Förordning (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
Lag (1990:712) om undersökning av olyckor Förordning (1990:717) om undersökning av olyckor
Lag (2006:263) om transport av farligt gods Förordning (2006:311) om transport av farligt gods
Lag (2011:725) om behörighet för lokförare Förordning (2011:728) om behörighet för lokförare