Svensk lagstiftning

Grunden för den svenska spårtrafikslagstiftningen finns i två lagar: järnvägslagen (2004:519) och lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

Regeringen har i järnvägsförordningen (2004:526) och i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg ytterligare utvecklat reglerna från lagarna och gett Transportstyrelsen rätt att meddela föreskrifter för att detaljreglera området. Transportstyrelsens föreskrifter publiceras i Järnvägsstyrelsens författningssamling (JvSFS).

Bakgrunden till reglerna i den nuvarande järnvägslagen finns att läsa i regeringens proposition 2003/04:123 "Järnvägslag". I mars 2007 lade regeringen fram ett förslag till ändringar i järnvägslagen med flera lagar, vilka grundar sig på nya EG-direktiv. Förslaget behandlas i proposition 2006/07:45 "Andra järnvägspaketet - fortsatt EU-harmonisering av järnvägslagstiftningen". Propositionen antogs av riksdagen den 24 maj 2007. Ändringarna i järnvägslagen med anledning av andra järnvägspaketet träder därmed i kraft den 1 juli 2007.

Proposition 2003/04:123
Proposition 2006/07:45

Den 22 mars 2007 beslutade regeringen en ändring av järnvägsförordningen. Ändringen innebär en utökad rätt att bedriva vissa typer av trafik, nämligen chartertrafik och nattågstrafik. Läs om ändringarna i förordningen här. Regeringen har även beslutat ändringar i järnvägsförordningen med anledning av andra järnvägspaketet. Ändringarna beslutades den 7 juni och trädde i kraft den 1 juli 2007.

Nedan anges några centrala lagar och förordningar inom Transportstyrelsens tillsynsområden med länkar till lagtexterna i Rixlex.

Lagar och förordningar

Järnvägslag (2004:519)

Järnvägsförordning (2004:526)

Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Förordning (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Lag (1990:712) om undersökning av olyckor

Förordning (1990:717) om undersökning av olyckor

Lag (2006:263) om transport av farligt gods

Förordning (2006:311) om transport av farligt gods

Lag (2011:725) om behörighet för lokförare

Förordning (2011:728) om behörighet för lokförare

Gemensamma regler som gäller inom EU finns på sidan EU och järnvägssystemet