Svensk lagstiftning

Den svenska spårtrafikslagstiftningen finns framförallt i två lagar: järnvägslagen (2004:519) och lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

Regeringen har i järnvägsförordningen (2004:526) och i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg ytterligare utvecklat reglerna från lagarna och gett Transportstyrelsen rätt att meddela ytterligare föreskrifter för området. Transportstyrelsens föreskrifter publiceras i Järnvägsstyrelsens författningssamling (JvSFS).

För närvarande pågår ett införlivandearbete av det fjärde järnvägspaketet, som påverkar vår nationella lagstiftning. Här finns samlad information om det.

Nedan anges några centrala lagar och förordningar inom Transportstyrelsens tillsynsområden med länkar till lagtexterna i Rixlex.

Föreskrifter

Sök bland föreskrifterna

Lagar och förordningar

Järnvägslag (2004:519)

Järnvägsförordning (2004:526)

Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Förordning (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Lag (1990:712) om undersökning av olyckor

Förordning (1990:717) om undersökning av olyckor

Lag (2006:263) om transport av farligt gods

Förordning (2006:311) om transport av farligt gods

Lag (2011:725) om behörighet för lokförare

Förordning (2011:728) om behörighet för lokförare