Regler för järnväg

Här hittar du samlad information om regler som rör järnväg, tunnelbana och spårväg.

Alla föreskrifter som  Transporstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS). 

Du kan söka bland föreskrifterna eller se dem i nummerordning.

Här finns också de föreskrifter som var gällande per den 1 juli 2014 och som har publicerats i Järnvägsstyrelsens författningssamling (JvSFS). Äldre författningar finns i Banverkets författningssamling på Trafikverket webbplats.

Här kan du också läsa om de internationella regelarbeten och gällande regler för järnväg.

Läs mer om hur du startar en prenumeration.