Oktavuohta Johtolatstivrrain

Don leat álo buresboahtin riŋget midjiide Johtolatstivrras min váldotelefovdnanummárii 0771-503 503.
Olgoriikkas lea telefovdnanummár +46 771 503 503. Bargit geat vástidit hálddašit sihke ruoŧa- ja eaŋgalašgiela.

Johtolatstivrra bálvalus lea rabas mánnodagas gitta bearjadahkii gaskal 08.00 ja 16.30 earret rukses beivviid.