Tilllgänglighetsredogörelse - e-tjänster inom luftfart

Transportstyrelsen ger dig möjlighet att själv utföra dina ärenden vid den tidpunkt som passar dig bäst. Vilka e-tjänster vi erbjuder inom luftfart kan du se via denna sida.

Upplever du problem med någon av e-tjänsterna inom luftfart kan du rapportera det via kontaktformuläret för luftfart. Där väljer du kategorin "Övriga frågor".

E-tjänster inom luftfart.

Ny gemensam webtjänst för luftfartsområdet lanseras under hösten 2020.

Nuvarande tjänst

Uppfylls inte:

 • 1.3.1 (A) Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
 • 1.4.3 (AA) Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
 • 1.4.4 (AA) Se till att text går att förstora utan problem
 • 1.4.12 (AA) Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord
 • 2.4.1 (A) Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
 • 2.4.2 (A) Skriv beskrivande sidtitlar
 • 3.1.1 (A) Ange sidans språk i koden
 • 4.1.1 (A) Se till att koden validerar
 • 4.1.2 (A) Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel

Uppfylls delvis:

 • 1.1.1 (A) Beskriv med text allt innehåll som inte är text
 • 1.3.2 (A) Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
 • 1.4.5 (AA) Använd text, inte bilder, för att visa text
 • 1.4.10 (AA) Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
 • 2.1.1 (A) Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet
 • 2.4.3 (A) Gör en logisk tab-ordning
 • 2.4.7 (AA) Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
 • 3.3.2 (A) Skapa tydliga och klickbara fältetiketter

Gå till tjänsten Flygläkare - sök. Öppnas i nytt fönster.

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Gå till tjänsten Luftfartshändelse - rapportera. Öppnas i nytt fönster.

Ny gemensam webtjänst för luftfartsområdet lanseras under hösten 2020.

Nuvarande tjänst

Uppfylls inte:

 • 1.3.1 (A) Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
 • 1.3.2 (A) Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
 • 1.4.3 (AA) Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
 • 1.4.4 (AA) Se till att text går att förstora utan problem
 • 1.4.12 (AA) Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord
 • 2.4.1 (A) Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
 • 2.4.2 (A) Skriv beskrivande sidtitlar
 • 3.1.1 (A) Ange sidans språk i koden
 • 3.1.2 (AA) Ange språkförändringar i koden
 • 4.1.2 (A) Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel

Uppfylls delvis:

 • 1.1.1 (A) Beskriv med text allt innehåll som inte är text
 • 1.3.3 (A) Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
 • 1.4.1 (A) Använd inte enbart färg för att förmedla information
 • 2.1.1 (A) Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet
 • 2.4.3 (A) Gör en logisk tab-ordning
 • 2.4.4 (A) Skriv tydliga länkar
 • 2.4.7 (AA) Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
 • 3.3.2 (A) Skapa tydliga och klickbara fältetiketter

Gå till tjänsten Sök kontrollant. Öppnas i nytt fönster.

Ny gemensam webtjänst för luftfartsområdet lanseras under hösten 2020.

Nuvarande tjänst

Uppfylls inte

 • 1.3.1 (A) Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
 • 1.3.2 (A) Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
 • 1.4.3 (AA) Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
 • 1.4.4 (AA) Se till att text går att förstora utan problem
 • 1.4.12 (AA) Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord
 • 2.4.1 (A) Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
 • 2.4.2 (A) Skriv beskrivande sidtitlar
 • 3.1.1 (A) Ange sidans språk i koden
 • 3.1.2 (AA) Ange språkförändringar i koden
 • 4.1.2 (A) Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel

Uppfylls delvis:

 • 1.4.1 (A) Använd inte enbart färg för att förmedla information
 • 1.4.5 (AA) Använd text, inte bilder, för att visa text
 • 3.3.2 (A) Skapa tydliga och klickbara fältetiketter

Gå till tjänsten Sök luftfartyg. Öppnas i nytt fönster.

Ny gemensam webtjänst för luftfartsområdet lanseras under hösten 2020.

Nuvarande tjänst

Uppfyller inte:

 • 1.3.1 (A) Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
 • 1.3.2 (A) Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
 • 1.4.3 (AA) Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
 • 1.4.4 (AA) Se till att text går att förstora utan problem
 • 1.4.12 (AA) Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord
 • 2.4.1 (A) Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
 • 2.4.2 (A) Skriv beskrivande sidtitlar
 • 3.1.1 (A) Ange sidans språk i koden
 • 3.1.2 (AA) Ange språkförändringar i koden
 • 4.1.1 (A) Se till att koden validerar
 • 4.1.2 (A) Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel

Uppfyller delvis:

 • 1.1.1 (A) Beskriv med text allt innehåll som inte är text
 • 2.4.4 (A) Skriv tydliga länkar
 • 2.4.7 (AA) Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
 • 3.2.2 (A) Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
 • 3.3.2 (A) Skapa tydliga och klickbara fältetiketter

Gå till tjänsten Tillståndshavare med gällande tillstånd - sök. Öppnas i nytt fönster.

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Gå till tjänsten Upprättande av D-område - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Den här e-tjänsten är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Gå till tjänsten Upprättande av R-område - ansök. Öppnas i nytt fönster.