Offentlighetsprincipen

Transportstyrelsen är en statlig myndighet, vilket innebär att information som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Alla har en grundlagsskyddad rätt att ta del av allmänna handlingar ”till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning”, som det står i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen..

Rätten att ta del av allmänna handlingar får bara begränsas om det finns anledning med hänsyn till vissa givna faktorer. Sådana begränsningar görs i offentlighets- och sekretesslagen eller i annan särskild lagstiftning. 

Personuppgifter via vår webbplats

Vi på Transportstyrelsen är ansvariga för behandlingen av personuppgifterna på denna webbplats.