Offentlighetsprincipen

Transportstyrelsen är en statlig myndighet, vilket innebär att information som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Alla har en grundlagsskyddad rätt att ta del av allmänna handlingar ”till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning”, som det står i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen..

Rätten att ta del av allmänna handlingar får bara begränsas om det finns anledning med hänsyn till vissa givna faktorer. Sådana begränsningar görs i offentlighets- och sekretesslagen eller i annan särskild lagstiftning.

Personuppgifter via vår webbplats

Vi på Transportstyrelsen är ansvariga för behandlingen av personuppgifterna på denna webbplats.
 
Dina namn- och adressuppgifter kommer vi bara att använda för att ta den kontakt du vill ha med oss. De sparas så länge som behövs för denna kontakt. 

Skydd och säkerhet

För att skydda din personliga information kommer vår lagring av information att skyddas med ändamålsenlig säkerhetsteknik.
 
Du har rätt att en gång om året begära information hos Transportstyrelsen om de personuppgifter som berör dig och som vi behandlar. Om du vill ha sådan information, ska du skicka en undertecknad begäran till oss. En sådan begäran kan enligt personuppgiftslagen (PUL) inte skickas med e-post.

Undersidor