Påställning och ägarbyte på samma gång

Om ditt fordon ska byta ägare,
ska du först anmäla ägarbytet
sedan får den nya ägaren anmäla påställning av fordonet.
Den nya ägaren ska sedan betala skatt för fordonet.

Om du anmäler påställning direkt på registreringsbeviset
samtidigt som fordonet byter ägaren,
ska den nya ägaren betala skatten.