Påställning av fordon

När du vill köra ett fordon
som har varit avställt
måste du anmäla till Transportstyrelsen
att du vill använda fordonet igen.
Det kallas att påställa fordonet.
När du påställer ett fordon
ska du betala trafikförsäkring och fordonsskatt.

Om du inte får köra ditt fordon

Ibland får du inte köra ditt fordon
även om det är påställt.
Du kan ha körförbud på ditt fordon
för att du inte har kontrollbesiktat fordonet.
Du kan också ha användningsförbud på ditt fordon
för att du inte har betalt fordonsskatt.

Du har ansvar för att veta
om ditt fordon har körförbud eller användningsförbud.
På vår e-tjänst Sök uppgifter om ditt/dina fordon
kan du få veta
om ditt fordon har körförbud
och användningsförbud eller inte.

Förlängd tid för besiktning

När du gör en påställning av din bil
kan du i vissa fall få tre veckors tid
för att besikta din bil
innan det blir körförbud.
Detta kallas respit.
Prata med kundtjänst om du vill veta mer.