Ordna en trafikförsäkring för tillfällig registrering

Om fordonet har en utländsk registrering
och en utländsk trafikförsäkring
får du köra fordonet i en vecka i Sverige
räknat från den dag
då fordonet blivit importerat.

För att få köra med fordonet efter det
måste du ha en tillfällig registrering.
Du behöver inte ha en tillfällig registrering
den dag som fordonet ska registreringsbesiktas.
Då får du köra fordonet till och från besiktningsstationen.

Du ska då ha med dig
en skriftlig kallelse från besiktningsföretaget,
och fordonet ska ha en svensk trafikförsäkring
som gäller för den dagen.

Väljer du att ansöka om tillfällig registrering
ska du skicka med ett bevis om giltig svensk trafikförsäkring
tillsammans med din ansökan om ursprungskontroll.
Bevis om giltig svensk trafikförsäkring
får du av ditt svenska försäkringsbolag.

Var noga med att förklara för försäkringsbolaget
att beviset ska användas till en ansökan om tillfällig registrering
i samband med en import.