Stiga ombord på flygplanet

Om det går, ska du få sitta kvar i din egen rullstol
ända fram till flygplansdörren.
Du ska också få fram din egen rullstol till flygplansdörren
när du kommer fram.

Men när det gäller stora tunga elrullstolar
som inte går att fälla ihop
kanske de inte kan låta dig komma fram så långt
i din egen rullstol.

Innan du går ombord
ska du sedan flytta till en smal rullstol
som får plats i den smala gången på flygplanet.
Det gör du direkt utanför dörren till flygplanet.
Personalen hjälper dig till din sittplats inne i flygplanet
och med att flytta över från den lilla rullstolen till din sittplats.

Din egen rullstol tar de sedan till flygplanets lastutrymme
där den är under resan
tillsammans med allt annat bagage.

Olika sätt att gå ombord

Du kan gå ombord på flygplanet på olika sätt.
Det beror på hur flygplatsen är byggd.

Brygga

På stora flygplatser finns ofta bryggor
som ligger mellan flygplanet och flygplatsen.
Brygga är en gång som man går i.
Då kan man gå direkt från flygplatsen in i flygplanet.

Trappa

På mindre flygplatser finns oftast inte bryggor
utan du använder en trappa in i flygplanet.
Du får då åka bärstol uppför trappan.

Men det kan finnas trappor till flygplanet
även på stora flygplatser.
Då åker man med buss ut till flygplanet.
Du kan åka med assistansfordon till flygplanet.

På mindre flygplatser där man får gå ut till flygplanet
går ledsagaren med dig
och hjälper dig ombord.

Fordon

På några svenska flygplatser finns särskilda bilar
som hjälper personer med rörelsehinder
att komma ombord på flygplanet.
Det är vanligast då man ska gå in i flygplanet med trappa.
Du rullar in i ett skåp i bilen.
Sedan höjer man skåpet upp till flygplanet
så att du kan rulla in i planet.