Säkerhetskontroll

Alla ska alltid gå igenom en säkerhetskontroll på flygplatsen.
Där lyser de igenom allas handbagage
och man får gå igenom en metallbåge som är en metalldetektor.
Om det piper när du går genom metallbågen
kommer personalen att manuellt kontrollera dig.
Det betyder att de kommer att ta dig åt sidan
och känna på dina kläder.

Rullstol

Har du eget rörelsehjälpmedel med dig
in genom säkerhetskontrollen
kanske det blir annorlunda för dig än för alla andra.
De kommer att kontrollera alla rörelsehjälpmedel mycket noga.

Implantat i kroppen

Metalldetektorn piper för metallföremål som du har på kläderna
men också inne i kroppen.
Du kanske har en höftprotes eller en pacemaker.
Du kan be om en manuell undersökning
på en annan plats om du vill det.
Om du har något inopererat i kroppen
kan du ta med dig ett läkarintyg om det.
Men de kommer att kontrollera dig manuellt ändå.

Pacemaker

Det ska inte vara några problem
att gå igenom metallbågen med en pacemaker.
Men om du tycker att det blir obehagligt
kan du be om en manuell kontroll.

Flytande mediciner och andra vätskor

Det finns regler om
hur mycket vätska
man får ta med sig på flygplanet.

Har du mediciner i flytande form
ska du visa upp dem i säkerhetskontrollen.
Det kan vara bra att ha med sig intyg
som visar att medicinen är din.
Det kan vara ett brev från din läkare eller ett recept.