Olyckor och tillbud

Här hittar du information om vilka olyckor, tillbud och andra väsentliga fel och säkerhetsbrister inom spårtrafiken som verksamhetsutövare ska anmäla till Transportstyrelsens telefonberedskap. 

Du kan även hitta information om vilka uppgifter som verksamhetsutövarna ska lämna i den årliga olycks- och säkerhetsrapporten till Transportstyrelsen samt ta del av den rapport som är resultatet av föregående års inlämnade uppgifter. 

Här kan du även ta del av de svar som Transportstyrelsen har lämnat på rekommendationer som Statens haverikommission (SHK) har riktat till myndigheten med anledning av spårtrafikhändelser.

Här finns också blanketter och formulärtjänst för den årliga rapporteringen av olycks- och säkerhetsuppgifter som verksamhetsutövare ska lämna till Transportstyrelsen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!