Anmälan om certifiering vid inflaggning av fartyg – SOLAS

BS09733

Anmälan om certifiering vid inflaggning av fartyg som omfattas av SOLAS-certifikat, passagerarfartygs- och fiskefartygsdirektivet.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.