×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Undantag från obligatorisk tankspolning

BSS14370

Den här blanketten är avsedd för befälhavare som vill ansöka om undantag från obligatorisk tankspolning (prewash).

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.