Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för enstaka resa

BSS14405

Den här blanketten används av redare, ägare, ISM-company som har för avsikt att låta sitt fartyg göra en enstaka resa. 

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.