Ansökan om uppsläpp av obemannade friballonger med lätt last

TSL7596

Blanketten används av den som vill ansöka om tillstånd för att släppa upp obemannade ballonger med lätt last.

Tillståndet är avgiftsbelagt

Här hittar du aktuell avgift för ballonguppsläpp.

 

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.