Skilltest and proficiency checks on sailplanes/powered sailplanes incl. TMG

L1894-1

Application and report form for skilltests and proficiency checks on sailplanes or powered sailplanes or TMG in accordance with AMC to commission regulation (EU) no. 1178/2011 of 3 November 2011.

För dig som genomfört ett flygprov

Transportstyrelsen genomför en enkätundersökning för dig som genomfört ett flygprov och vi ser gärna att du deltar i denna undersökning. Den tar endast några minuter att svara på.

Undersökningen är ett viktigt redskap i vår tillsynsverksamhet, i vidareutbildningen av kontrollanter och i förbättringen av flygproven.

Gå till enkätundersökningen.

Till toppen