EASA Form 123 – Dokumentering av standardändring/standardreparation (SC/SR)

L1884

Denna blankett är avsedd för personer (certifierande personal enligt Del-66) eller organisationer (underhållsorganisation enligt Del-MF eller Del-145) som utför en standardändring/standardreparation (SC/SR) enligt certifieringsspecifikationen CS-STAN.

Till toppen