EASA Form 123 – Dokumentering av standardändring/standardreparation (SC/SR)

TSL7577

Denna blankett är avsedd för personer (certifierande personal enligt Del-66) eller organisationer (underhållsorganisation enligt Del-145 eller Del-CAO) som utför en standardändring/standardreparation (SC/SR) enligt certifieringsspecifikationen CS-STAN.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.